Danmarks Statistik/Epinion - Arbejdskraftundersøgelse
Danmarks Statistik Logo Epinion

Arbejdskraftundersøgelse

Forside
English version

Arbejdskraftundersøgelsens formål

I et moderne samfund som Danmark er det af stor vigtighed, at der løbende bliver skaffet ny og ajourført viden omkring danskernes beskæftigelsesforhold. Undersøgelsen af arbejdsmarkedssituationen er en meget væsentlig forudsætning for dette. Viden om arbejdsmarkedssituationen i Danmark kan ofte kun tilvejebringes gennem direkte henvendelse til befolkningen. Derfor gennemfører Danmarks Statistik i samarbejde med Epinion løbende en undersøgelse af beskæftigelsesforhold.

Undersøgelsen bliver lavet i alle EU-lande og bruges internationalt af bl.a. EU, OECD og ILO. Herhjemme bruges den bl.a. af forskere, politikere, ministerier, interesseorganisationer og andre med interesse for arbejdsmarkedet.

Arbejdskraftundersøgelsens indhold

Undersøgelsen omfatter både personer på og uden for arbejdsmarkedet i alderen 15-74 år, og den bliver primært gennemført for at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel belyser undersøgelsen

  • hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse, under uddannelse, på pension mv.
  • hvilke uddannelser befolkningen har gennemført, samt hvilke uddannelser og kurser befolkningen aktuelt deltager i
  • vilkårene på arbejdsmarkedet, såsom ugentlig arbejdstid, skæve arbejdstider mv.

Hvorfor din deltagelse er vigtig

Deltagerne er tilfældigt udvalgt, og du er blandt 37.000 danskere, der tilsammen skal udgøre et billede af hele befolkningens forhold til arbejdsmarkedet. Dit navn og din adresse har vi fået oplyst af Det Centrale Personregister (CPR). Det er meget vigtigt, at alle svarer, for at undersøgelsen giver et så korrekt billede af virkeligheden som muligt. Hvis der er nogen, der ikke svarer, bliver billedet skævt. Deltagelse er selvfølgelig frivillig, men vi håber, at også du vil deltage for at sikre det bedst mulige billede af arbejdsmarkedet.

Interviewet vil kun tage ganske kort tid (ca. 5 min.)

En af vores interviewere kontakter dig telefonisk en af de nærmeste uger. Vi henvender os til de samme personer fire gange, fordi det er den bedste måde at undersøge forandringerne på arbejdsmarkedet.

Anonymitet

Alt, hvad vi får oplyst, vil blive behandlet fortroligt. I offentliggørelser kan enkeltpersoner ikke genkendes. I vores daglige arbejde søger vi at sikre anonymiteten bedst muligt. Vi har selvfølgelig navn og telefonnummer oplyst under interviewet, men når interviewet er afsluttet, og statistikken skal laves ud fra svarene, så skiller vi de indhentede svar fra oplysningerne om navn og telefonnummer. De medarbejdere, der arbejder videre med de afgivne oplysninger, har ikke oplysninger om personers navn og telefonnummer. Derudover har vores ansatte tavshedspligt.

Offentliggørelser

Hovedresultaterne fra arbejdskraftundersøgelsen offentliggøres hvert kvartal og årligt i Nyt Fra Danmarks Statistik, og de er desuden tilgængelige på www.statistikbanken.dk. Beskrivelse af Arbejdskraftundersøgelsen findes også i Statistikdokumentation. Derudover er der tal i Konjukturstatistik og Statistisk Årbog. Desuden i flere temapublikationer, hhv. Køn og arbejdsliv, De ældre og arbejdsmarkedet og Helbredsproblemer og arbejdsliv. Kvartalstal er ligeledes tilgængelige i Øresundsdatabanken og via Eurostat, OECD og ILO.

Mere information

Ønsker du at vide mere om undersøgelsen eller ønsker du at kontakte os, er du meget velkommen til at ringe på gratisnummer: 80606004 eller sende en SMS med teksten: aku (mellemrum + den tekst du vil skrive) til nummer 1220 (alm. takst), eller sende en e-post til: arbejdskraft@dst.dk. Husk altid at oplyse referencenr. ved alle henvendelser.

Du er ligeledes velkommen til at kigge på vores FAQ i menuen i venstre side for at se de oftest stillede spørgsmål.

På forhånd tak for din velvilje og tid til medvirken!